Phim jang gwang: jang gwang

Quân Vương Giả Mạo Tập 16-End-Vietsub+Thuyết Minh Quân Vương Giả Mạo The Crowned Clown 2019
Cô Giáo Ô Sun Nam Tập 129-End-Lồng Tiếng Cô Giáo Ô Sun Nam Teacher Oh Soon-Nam 2017
Đại Chiến Thành Ansi HD-Vietsub+Thuyết Minh Đại Chiến Thành Ansi The Great Battle 2018
Thử Thách Thần Chết 2: 49 Ngày Cuối Cùng HD-Vietsub+Thuyết Minh Thử Thách Thần Chết 2: 49 Ngày Cuối Cùng Along With the Gods 2: The Last 49 Days 2018
Hoa Du Ký Tập 20-End-Vietsub Hoa Du Ký A Korean Odyssey 2017
Đã Đến Lúc Tập 16-End-Vietsub+Thuyết Minh Đã Đến Lúc About Time 2018
My Daughter's Men 3 Tập 16-End + SP-Vietsub My Daughter's Men 3 My Daughter's Men Season 3 2018
My Daughter's Men 2 Tập 13-End-Vietsub My Daughter's Men 2 My Daughter's Men Season 2 2017
Siêu Trộm Tập 50-End LT-Vietsub+Thuyết Minh Siêu Trộm Bad Thief, Good Thief 2017
Nhật Ký Bán Máu HD-Vietsub Nhật Ký Bán Máu Chronicle Of A Blood Merchant 2015