Phim jin seon kyu: jin seon kyu

Svaha: Ngón Tay Thứ Sáu HD-Vietsub Svaha: Ngón Tay Thứ Sáu Svaha: The Sixth Finger 2019
Phi Vụ Bá Đạo HD-Vietsub Phi Vụ Bá Đạo Extreme Job 2019
Chuyện Cô Ấy HD-Vietsub Chuyện Cô Ấy Herstory / Her Story 2018
Ngoài Vòng Pháp Luật HD-Vietsub+Thuyết Minh Ngoài Vòng Pháp Luật The Outlaws 2017
Nam Hán Sơn Thành HD-Vietsub+Thuyết Minh Nam Hán Sơn Thành The Fortress 2017