Phim jung moon sung: jung moon sung

Khu Rừng Lớn Tập 10-End-Vietsub Khu Rừng Lớn Big Forest 2018
Thánh Ca Tử Thần Tập 1/3-Vietsub Thánh Ca Tử Thần He Hymn of Death / Praise of Death 2018
Đã Đến Lúc Tập 16-End-Vietsub Đã Đến Lúc About Time 2018
Sự Sống Tập 16-End-Vietsub Sự Sống Life 2018
Mĩ Nam Và Jung Eum Tập 32-End-Vietsub Mĩ Nam Và Jung Eum Handsome Guy and Jung-Eum 2018