Phim yeo jin goo: yeo jin goo

Quân Vương Giả Mạo Tập 16-End-Vietsub+Thuyết Minh Quân Vương Giả Mạo The Crowned Clown 2019
Khách Sạn Ma Quái Tập 16-End-Vietsub+Thuyết Minh Khách Sạn Ma Quái Hotel Del Luna 2019
Vòng Xoay Kết Nối Hai Thế Giới Tập 12-End-Vietsub+Thuyết Minh Vòng Xoay Kết Nối Hai Thế Giới Circle: Two Connected Worlds 2017
Thế Giới Hợp Nhất Tập 40-End-Vietsub+Thuyết Minh Thế Giới Hợp Nhất Reunited Worlds 2017