Phim Hồng Kông

Phi Vụ Tiền Giả HD-Vietsub Phi Vụ Tiền Giả Project Gutenberg 2018
Sát Phá Lang 3: Tham Lang HD-Vietsub+Thuyết Minh Sát Phá Lang 3: Tham Lang SPL III: Paradox 2017
Hàng Ma Truyện HD-Vietsub+Thuyết Minh Hàng Ma Truyện The Golden Monk 2017
Cuồng Thú HD-Vietsub+Thuyết Minh Cuồng Thú The Brink 2017
Huyền Thoại Kung Fu HD-Vietsub+Thuyết Minh Huyền Thoại Kung Fu Kung Fu League 2018
Lời Nguyền HD-Vietsub Lời Nguyền The Cursed 2018
Chuyện Tình Thu Muộn HD-Vietsub+Thuyết Minh Chuyện Tình Thu Muộn Love In Late Autumn 2017
Ảnh HD-Vietsub Ảnh Shadow 2018
Trùm Hương Cảng HD-Vietsub+Thuyết Minh Trùm Hương Cảng Chasing the Dragon 2017
Quả Tim Thép HD-Vietsub+Thuyết Minh Quả Tim Thép Bleeding Steel 2017
Tây Du Ký 3: Nữ Nhi Quốc HD-Vietsub+Thuyết Minh Tây Du Ký 3: Nữ Nhi Quốc The Monkey King 3: Kingdom of Women 2018
Tiệm Tạp Hóa Giải Ưu HD-Vietsub Tiệm Tạp Hóa Giải Ưu Miracles Of The Namiya General Store 2017
Những Cô Gái Và Găng Tơ HD-Vietsub Những Cô Gái Và Găng Tơ Girls 2: Girls vs Gangsters 2018
Ngũ Hiệp Trừ Yêu HD-Vietsub+Thuyết Minh Ngũ Hiệp Trừ Yêu The Thousand Faces of Dunjia 2017
Yêu Hay Không Yêu HD-Vietsub+Thuyết Minh Yêu Hay Không Yêu To Love or Not to Love 2017
Mê Cung Trắng Đen HD-Vietsub+Thuyết Minh Mê Cung Trắng Đen Colour of the Game 2017
Bí Mật Nhà Ma HD-Vietsub Bí Mật Nhà Ma Buyer Beware 2018
Huynh Đệ Hoàng Kim HD-Vietsub+Thuyết Minh Huynh Đệ Hoàng Kim Golden Job 2018
Săn Bão HD-Vietsub Săn Bão L Storm 2018
Tiết Mật Hành Giả HD-Vietsub+Thuyết Minh Tiết Mật Hành Giả The Leakers 2018
Lam Thiên Bạch Vân HD-Vietsub Lam Thiên Bạch Vân Somewhere Beyond the Mist 2017
Đặc Vụ Bất Chấp HD-Vietsub+Thuyết Minh Đặc Vụ Bất Chấp Agent Mr. Chan 2018
Cuộc Gọi Bạc Tỷ HD-Vietsub Cuộc Gọi Bạc Tỷ The Big Call 2017
Thôn Cổ Sơn HD-Vietsub Thôn Cổ Sơn The Lingering 2018
12Cuối