Phim Cổ trang

Kiếp Hổ Giống Rồng Tập 7-Vietsub Kiếp Hổ Giống Rồng Chart Suer Pun Mungkorn 2018
Trọng Minh Vệ: Đại Minh Cơ Mật Tập 8/24-Vietsub Trọng Minh Vệ: Đại Minh Cơ Mật Chong Ming Wei 2018
Tương Dạ Tập 46/60-Vietsub+Thuyết Minh Tương Dạ Ever Night 2018
Đại Tần Đế Quốc 2: Chí Thiên Hạ Tập 28/51-Vietsub Đại Tần Đế Quốc 2: Chí Thiên Hạ The Qin Empire 2 2012
Độc Nhãn Kiếm Khách HD-Vietsub+Thuyết Minh Độc Nhãn Kiếm Khách Voraiya 2016
Độc Nhãn Kiếm Khách 2 HD-Vietsub+Thuyết Minh Độc Nhãn Kiếm Khách 2 Voraiya 2 2016
Độc Nhãn Kiếm Khách 3 HD-Vietsub+Thuyết Minh Độc Nhãn Kiếm Khách 3 Voraiya 3 2017
Hỷ Lạc Trường An HD-Vietsub+Thuyết Minh Hỷ Lạc Trường An Easy Life 2016
Giấc Mộng Tây Du 4: Phục Ma Ký HD-Vietsub Giấc Mộng Tây Du 4: Phục Ma Ký Biography Of Demon 2018
Vệ Binh Thời Gian Tập 12-End-Vietsub Vệ Binh Thời Gian Knight Of Time 2018
Song Thế Sủng Phi 2 Tập 30-End-Vietsub Song Thế Sủng Phi 2 The Eternal Love 2 2018
Dạ Quỷ HD-Vietsub Dạ Quỷ Rampant 2018
Trở Về Minh Triều Làm Vương Gia Tập 40-End-Vietsub+Thuyết Minh Trở Về Minh Triều Làm Vương Gia Royal Highness 2018
Đồ Đệ Nhà Ta Lại Treo Máy Rồi Tập 24-End-Vietsub Đồ Đệ Nhà Ta Lại Treo Máy Rồi My Disciple Died Yet Again 2018
Hỏa Vương: Phá Hiểu Chi Chiến Tập 7/30-Vietsub Hỏa Vương: Phá Hiểu Chi Chiến The King of Blaze 2018
Đại Anh Hùng HD-Vietsub+Thuyết Minh Đại Anh Hùng Super Hero 2017
Mật Thám Thanh Triều HD-Vietsub+Thuyết Minh Mật Thám Thanh Triều Wo Zai Qing Chao Dang Mi Tan 2017
Đại Hiệp Chọi Gà HD-Vietsub+Thuyết Minh Đại Hiệp Chọi Gà Dou Ji Xia 2017
Minh Triều Cẩm Y Vệ 2 HD-Vietsub+Thuyết Minh Minh Triều Cẩm Y Vệ 2 A Security of the Ming Dynasty 2 2017
Bạch Dạ Hiệp HD-Vietsub Bạch Dạ Hiệp Bai Ye Xia 2018
Tây Du Ký 3: Nữ Nhi Quốc HD-Vietsub+Thuyết Minh Tây Du Ký 3: Nữ Nhi Quốc The Monkey King 3: Kingdom of Women 2018
Tề Thiên Đại Thánh: Trấn Yêu Quái HD-Vietsub+Thuyết Minh Tề Thiên Đại Thánh: Trấn Yêu Quái Qi Tian Da Sheng 2018
Vinh Quang Thích Khách - Kinh Kha HD-Vietsub+Thuyết Minh Vinh Quang Thích Khách - Kinh Kha Assassin Glory 2018
12345Cuối