Phim gia nai luong: gia nai luong

Đông Bắc Tiêu Truyện HD-Vietsub+Thuyết Minh Đông Bắc Tiêu Truyện Once Upon a Time in the Northeast 2016
Thề Ngôn Tập 61-End-Vietsub Thề Ngôn Promise 2018
Bậc Thầy Tái Hợp Tập 12-Vietsub Bậc Thầy Tái Hợp Healing Master 2017
Vì Sao Đông Ấm, Vì Sao Hạ Mát Tập 49-End-Vietsub Vì Sao Đông Ấm, Vì Sao Hạ Mát What And What A Cool Summer 2017