Phim Cổ trang

Tam Sinh Tam Thế Chẩm Thượng Thư Tập 56-End-Vietsub+Thuyết Minh Tam Sinh Tam Thế Chẩm Thượng Thư Eternal Love of Dream 2020
Đường Chuyên Tập 36-End-Vietsub+Thuyết Minh Đường Chuyên Tang Dynasty Tour 2018
Thần Thám Bao Thanh Thiên Tập 41-End-Lồng Tiếng Thần Thám Bao Thanh Thiên Detective Justice Bao 2015
Sóng Thần Hạc Kiếm Tập 30-End-Lồng Tiếng Sóng Thần Hạc Kiếm Web of Deceit 1994
Nhất Đại Thiên Kiều Tập 30-End-Lồng Tiếng Nhất Đại Thiên Kiều Legend Of a Beauty 1992
Kiếm Đoạn Giang Hồ Tập 30-End-Lồng Tiếng Kiếm Đoạn Giang Hồ The Sword Rules 1989
Hỏa Vương: Phá Hiểu Chi Chiến Tập 28-End-Vietsub+Thuyết Minh Hỏa Vương: Phá Hiểu Chi Chiến The King of Blaze 2018
Hồng Võ Đại Án Tập 35-End-Lồng Tiếng Hồng Võ Đại Án Judgement of Hongwu 2010
Tái Ngoại Kỳ Hiệp Tập 21-End-Lồng Tiếng Tái Ngoại Kỳ Hiệp Legend of White Hair Brides 1996
Bao Thanh Thiên Tập 236-End-Lồng Tiếng Bao Thanh Thiên Justice Bao 1993
Đông Cung Tập 52-End-Vietsub+Thuyết Minh Đông Cung Goodbye My Princess 2019
Độc Cô Hoàng Hậu Tập 50-End-Thuyết Minh Độc Cô Hoàng Hậu Queen Dugu 2019
Giáng Long Chi Bạch Lộ Vi Sương Tập 20-End-Vietsub+Thuyết Minh Giáng Long Chi Bạch Lộ Vi Sương Taming Dragon 2018
Thịnh Đường Huyễn Dạ Tập 50-End-Vietsub+Thuyết Minh Thịnh Đường Huyễn Dạ An Oriental Odyssey 2018
Kiếp Hổ Giống Rồng Tập 24-End (chia 50 phút/tập)-Vietsub+Thuyết Minh Kiếp Hổ Giống Rồng Chart Suer Pun Mungkorn 2018
Đại Minh Phong Hoa Tập 62-End-Vietsub+Thuyết Minh Đại Minh Phong Hoa Empress Of The Ming: Legend Of Sun Ruowei 2019
Mộng Hồi Đại Thanh Tập 40-End-Vietsub+Thuyết Minh Mộng Hồi Đại Thanh Dreaming Back to the Qing Dynasty 2019
Vũ Động Càn Khôn Tập 60-End-Lồng Tiếng Vũ Động Càn Khôn Martial Universe 2018
Tân Thiếu Niên Bao Chửng Tập 12-End-Vietsub+Thuyết Minh Tân Thiếu Niên Bao Chửng The Legend of Young Justice Bao 2020
Quân Vương Giả Mạo Tập 16-End-Vietsub+Thuyết Minh Quân Vương Giả Mạo The Crowned Clown 2019
Cẩm Y Chi Hạ Tập 55-End-Vietsub+Thuyết Minh Cẩm Y Chi Hạ Under The Power 2019
Hạc Lệ Hoa Đình Tập 60-End-Vietsub+Thuyết Minh Hạc Lệ Hoa Đình Royal Nirvana 2019
Tân Tuyệt Đại Song Kiêu Tập 44-End-Vietsub+Thuyết Minh Tân Tuyệt Đại Song Kiêu Handsome Siblings 2020
Trường An 12 Canh Giờ Tập 48-End-Vietsub+Thuyết Minh Trường An 12 Canh Giờ The Longest Day In Chang An 2019
12345Cuối