Phim bộ Trung Quốc

Thượng Cổ Tình Ca Tập 54-End-Vietsub+Thuyết Minh Thượng Cổ Tình Ca A Life Time Love 2017
Hàn Võ Ký Tập 24-End-Vietsub+Thuyết Minh Hàn Võ Ký Cambrian Period 2017
Tân Hiệp Khách Hành Tập 32-End-Vietsub+Thuyết Minh Tân Hiệp Khách Hành Ode To Gallantry 2017
Bí Quả / Quả Bí Mật Tập 24-End-Vietsub Bí Quả / Quả Bí Mật Secret Fruit 2017
Quân Sư Liên Minh Tập 42-End-Vietsub+Thuyết Minh Quân Sư Liên Minh The Advisors Alliance 2017
Thiếu Nữ Ngoại Cảm Tập 6-End-Vietsub+Thuyết Minh Thiếu Nữ Ngoại Cảm The Teenage Psychic 2017
Người Anh Em Giường Trên Tập 26-End-Vietsub Người Anh Em Giường Trên Who Sleeps My Bro 2017
Hạnh Phúc Của Thiên Sứ Tập 30-End-Vietsub+Thuyết Minh Hạnh Phúc Của Thiên Sứ Happiness Of An Angel 2017
Dành Dành Nở Hoa Tập 16-End-Vietsub Dành Dành Nở Hoa Forever Young 2017
Thời Đại Niên Thiếu Của Chúng Ta Tập 39-End-Vietsub Thời Đại Niên Thiếu Của Chúng Ta Boy Hood 2017
Phương Đại Trù Tập 36-End-Vietsub+Thuyết Minh Phương Đại Trù Cooking For Love 2017
Nghịch Tập Chi Tinh Đồ Thôi Xán Tập 50-End-Vietsub Nghịch Tập Chi Tinh Đồ Thôi Xán Stairway To Stardom 2017
Cung Tỏa Liên Thành Tập 63-End-Vietsub+Thuyết Minh Cung Tỏa Liên Thành Palace 3: The Lost Daughter 2014
Song Thế Sủng Phi Tập 24-End-Vietsub+Thuyết Minh Song Thế Sủng Phi The Eternal Love 2017
Người Tình Gác Chuông Tập 15-End-Vietsub Người Tình Gác Chuông Love, Timeless 2017
Tổng Tài Sủng Nhầm Cô Vợ Thế Thân Tập 33-End-Vietsub Tổng Tài Sủng Nhầm Cô Vợ Thế Thân Double Sweet Wife 2017
Thời Đại Hai Con Tập 36-End-Vietsub Thời Đại Hai Con The Two Generation Era 2015
Không Thể Không Yêu Tập 44-End-Vietsub Không Thể Không Yêu Be With You 2017
Trấn Hồn Nhai Tập 24-End-Thuyết Minh Trấn Hồn Nhai Rakshasa Street 2017
Hoa Lửa Tập 29-End-Vietsub Hoa Lửa There Will Be Fireworks 2015
Bạn Trai Của Bạn Gái Tôi Tập 31-End-Vietsub Bạn Trai Của Bạn Gái Tôi My Girlfriend's Boyfriend 2017
Ma Thổi Đèn: Tinh Tuyệt Cổ Thành Tập 21-End-Vietsub+Thuyết Minh Ma Thổi Đèn: Tinh Tuyệt Cổ Thành Candle In The Tomb 2016
Đạo Mộ Bút Ký Tập 12-End-Vietsub+Thuyết Minh Đạo Mộ Bút Ký The Lost Tomb 2015
Hà Thần Tập 24-End-Vietsub+Thuyết Minh Hà Thần Tientsin Mystic 2017
Đầu151617Cuối