Phim cha hwa yeon: cha hwa yeon

Điều Ước Cho Em Tập 122-End-Lồng Tiếng Điều Ước Cho Em Make Your Wish 2015
Người Mẹ Bí Mật Tập 32-End (chia 30 phút/tập)-Lồng Tiếng Người Mẹ Bí Mật Secret Mother 2018