Phim lee yi kyung: lee yi kyung

Cặp Đôi Điều Tra Tập 32-End (chia 30 phút/tập)-Vietsub+Thuyết Minh Cặp Đôi Điều Tra Partners for Justice / Nữ Công Tố Viên 2018
PLAYER Tập 21-End-Vietsub PLAYER PLAYER 2019
Đứa Trẻ Vô Danh Tập 32-End (chia 30 phút/tập)-Vietsub+Thuyết Minh Đứa Trẻ Vô Danh Children of Nobody 2018
Ngoài Chăn Là Bão Tố 2 Tập 10-End-Vietsub Ngoài Chăn Là Bão Tố 2 It's Dangerous Beyond The Blankets 2018
Cặp Đôi Vượt Thời Gian Tập 12-End-Vietsub+Thuyết Minh Cặp Đôi Vượt Thời Gian Go Back Couple 2017