Phim lee sang min: lee sang min

Knowing Brother Tập 185-Vietsub Knowing Brother Knowing Bros 2016
The Genius Season 4 Tập 12-End-Vietsub The Genius Season 4 The Genius Season 4: Grand Final 2015
Nhà Tôi Ở Đâu? Tập 2-End-Vietsub Nhà Tôi Ở Đâu? Where Is My Home? 2019
THE FAN Tập 12-End-Vietsub THE FAN The Fan 2018
Lunch Time Tập 5 | DROP-Vietsub Lunch Time Cafeteria 2018
Nhịp Đập Trái Tim 2 Tập 15-End + SP-Vietsub Nhịp Đập Trái Tim 2 Heart Signal Season 2 2018
Oppa Thinking Tập 16-End-Vietsub Oppa Thinking Thinking About My Bias 2017
Nhịp Đập Trái Tim Tập 14-End-Vietsub Nhịp Đập Trái Tim Heart Signal 2017