Phim sang hoon: sang hoon

Under Nineteen Tập 14-End-Vietsub Under Nineteen Under 19 2018
Khu Rừng Lớn Tập 10-End-Vietsub Khu Rừng Lớn Big Forest 2018
Sát Thủ Nhân Tạo HD-Vietsub+Thuyết Minh Sát Thủ Nhân Tạo The Witch: Part 1. The Subversion 2018
Nhà Trọ Của Hyori Tập 14-End-Vietsub Nhà Trọ Của Hyori Hyori's Bed & Breakfast 2017
Chồng Tôi Là Oh Jak Doo Tập 24-End-Vietsub Chồng Tôi Là Oh Jak Doo My Husband Oh Jak Doo 2018
Quý Cô Ưu Tú Tập 20-End-Vietsub Quý Cô Ưu Tú Woman Of Dignity 2017