Phim Võ thuật

test Full-Vietsub test test 2018
Mãng Hoang Kỷ Tập 25/60-Vietsub Mãng Hoang Kỷ The Legend of Jade Sword 2018
Huyền Môn Đại Sư Tập 3/46-Vietsub Huyền Môn Đại Sư The Taoism Grandmaster 2018
Đế Vương Công Lược Tập 5-Vietsub Đế Vương Công Lược Vương Công Lược 2018
Thiên Ý Chi Tần Thiên Bảo Giám Tập 16-Vietsub Thiên Ý Chi Tần Thiên Bảo Giám Hero's Dream 2018
Họa Giang Hồ Chi Linh Chủ Tập 41-End-Vietsub Họa Giang Hồ Chi Linh Chủ Hua Jianghu Zhi Ling Zhu 2015
Tướng Quân Ở Trên, Ta Ở Dưới Tập 60-End-Vietsub Tướng Quân Ở Trên, Ta Ở Dưới Oh My General 2017
Đặc Công Hoàng Phi Sở Kiều Truyện Tập 67-End-Vietsub+Thuyết Minh Đặc Công Hoàng Phi Sở Kiều Truyện Princess Agents 2017
Thị Linh Diễn Võ Tập 12-End-Vietsub Thị Linh Diễn Võ Soul Buster 2016
Bái Kiến Cung Chủ Đại Nhân Tập 20-End-Vietsub Bái Kiến Cung Chủ Đại Nhân Your Highness 2017
Hoa Tạ Hoa Phi Hoa Mãn Thiên Tập 66-End-Vietsub Hoa Tạ Hoa Phi Hoa Mãn Thiên As Flowers Fade And Fly Across The Sky 2017
Quân Sư Liên Minh 2: Hổ Khiếu Long Ngâm Tập 44-End-Vietsub Quân Sư Liên Minh 2: Hổ Khiếu Long Ngâm The Advisors Alliance 2: Growling Tiger, Roaring Dragon 2017
Run Rẩy Đi, A Bộ! Tập 25-End-Vietsub Run Rẩy Đi, A Bộ! Let's Shake It! 2017
Quốc Sĩ Vô Song Hoàng Phi Hồng Tập 40-End-Vietsub Quốc Sĩ Vô Song Hoàng Phi Hồng Fei Hung Wong 2017 2017
Lang Nha Bảng 2: Phong Khởi Trường Lâm Tập 50-End-Vietsub Lang Nha Bảng 2: Phong Khởi Trường Lâm Nirvana In Fire 2 2017
Tân Tầm Tần Ký Tập 40-End-Vietsub Tân Tầm Tần Ký A Step Into The Past 2017
Phiêu Hương Kiếm Vũ Tập 36-End-Vietsub Phiêu Hương Kiếm Vũ The Lost Swordship 2018
Độc Cô Thiên Hạ Tập 36-Vietsub Độc Cô Thiên Hạ The Legend Of Dugu 2018
Thục Sơn Chiến Kỷ 2: Đạp Hỏa Hành Ca Tập 46/48-Vietsub Thục Sơn Chiến Kỷ 2: Đạp Hỏa Hành Ca The Legend Of Zu 2 2018
Tân Tiếu Ngạo Giang Hồ 2018 Tập 37-End-Vietsub Tân Tiếu Ngạo Giang Hồ 2018 New Smiling Proud Wanderer 2018
Liệt Hỏa Như Ca Tập 52-End-Vietsub Liệt Hỏa Như Ca Liehuo Ruge 2018
Đao Kiếm Loạn Vũ Tập 12-End-Vietsub Đao Kiếm Loạn Vũ Touken Ranbu: Hanamaru 2016
Hậu Duệ Của Thần Linh Tập 24-End-Vietsub Hậu Duệ Của Thần Linh The Totem Warrior Ss1+2 2016
Tam Kiếm Hào Chi Bán Diện Nhân Tập 6-Vietsub Tam Kiếm Hào Chi Bán Diện Nhân Tam Kiếm Hào Chi Bán Diện Nhân 2016
12Cuối