Phim Võ thuật

Dạ Thiên Tử Tập 36/40-Vietsub Dạ Thiên Tử The Dark Lord 2018
Đấu Phá Thương Khung Tập 13/45-Vietsub Đấu Phá Thương Khung Fights Break Sphere 2018
Thời Đại Cam Hồng Tập 1-Vietsub Thời Đại Cam Hồng Age of Legends 2018
Thiên Thịnh Trường Ca Tập 53-Vietsub Thiên Thịnh Trường Ca The Rise of Phoenixes 2018
Sa Hải: Đạo Mộ Bút Ký Hậu Truyện Tập 53-End-Vietsub Sa Hải: Đạo Mộ Bút Ký Hậu Truyện Sand Sea 2018
Vạn Giới Tiên Tung Tập 40-End-Vietsub Vạn Giới Tiên Tung Vạn Giới Tiên Tung 2018
Tam Kiếm Hào Chi Bán Diện Nhân Tập 12-Vietsub Tam Kiếm Hào Chi Bán Diện Nhân Tam Kiếm Hào Chi Bán Diện Nhân 2016
Thiên Ý Chi Tần Thiên Bảo Giám Tập 46-End-Vietsub Thiên Ý Chi Tần Thiên Bảo Giám Hero's Dream 2018
Lang Càn Kiếp Tập 16-End-Vietsub Lang Càn Kiếp The Wolf Dry Disaster 2018
Huyền Môn Đại Sư Tập 46-End-Vietsub Huyền Môn Đại Sư The Taoism Grandmaster 2018
Mãng Hoang Kỷ Tập 65-End-Vietsub Mãng Hoang Kỷ The Legend of Jade Sword 2018
Thập Cửu Muội Tập 36-End-Lồng Tiếng Thập Cửu Muội Sister Gan Nineteen 2014
Liệt Hỏa Như Ca Tập 52-End-Vietsub Liệt Hỏa Như Ca Liehuo Ruge 2018
Đế Vương Công Lược Tập 20-End-Vietsub Đế Vương Công Lược Vương Công Lược 2018
Họa Giang Hồ Chi Linh Chủ Tập 41-End-Vietsub Họa Giang Hồ Chi Linh Chủ Hua Jianghu Zhi Ling Zhu 2015
Tướng Quân Ở Trên, Ta Ở Dưới Tập 60-End-Vietsub Tướng Quân Ở Trên, Ta Ở Dưới Oh My General 2017
Đặc Công Hoàng Phi Sở Kiều Truyện Tập 67-End-Vietsub+Thuyết Minh Đặc Công Hoàng Phi Sở Kiều Truyện Princess Agents 2017
Thị Linh Diễn Võ Tập 12-End-Vietsub Thị Linh Diễn Võ Soul Buster 2016
Bái Kiến Cung Chủ Đại Nhân Tập 20-End-Vietsub Bái Kiến Cung Chủ Đại Nhân Your Highness 2017
Hoa Tạ Hoa Phi Hoa Mãn Thiên Tập 66-End-Vietsub Hoa Tạ Hoa Phi Hoa Mãn Thiên As Flowers Fade And Fly Across The Sky 2017
Quân Sư Liên Minh 2: Hổ Khiếu Long Ngâm Tập 44-End-Vietsub Quân Sư Liên Minh 2: Hổ Khiếu Long Ngâm The Advisors Alliance 2: Growling Tiger, Roaring Dragon 2017
Run Rẩy Đi, A Bộ! Tập 25-End-Vietsub Run Rẩy Đi, A Bộ! Let's Shake It! 2017
Quốc Sĩ Vô Song Hoàng Phi Hồng Tập 40-End-Vietsub Quốc Sĩ Vô Song Hoàng Phi Hồng Fei Hung Wong 2017 2017
Lang Nha Bảng 2: Phong Khởi Trường Lâm Tập 50-End-Vietsub Lang Nha Bảng 2: Phong Khởi Trường Lâm Nirvana In Fire 2 2017
123Cuối